מילות השיר:
רפאנו ה' ונרפא הושיענו ונושעה כי תהילתנו אתה