מילות השיר:
דע לך
שכל רועה ורועה
יש לו נגון מיוחד משלו

דע לך
שכל עשב ועשב
יש לו שירה מיוחדת משלו
ומשירת העשבים
נעשה נגון של רועה
כמה יפה כמה יפה ונאה
כששומעים השירה
שלהם
טוב מאד להתפלל ביניהם
ובשמחה לעבד את ה'
ומשירת העשבים
מתמלא הלב
ומשתוקק
וכשהלב מן השירה מתמלא
ומשתוקק
אל ארץ ישראל
אור גדול
אזי נמשך והולך
מקדושתה של הארץ
עליו
ומשירת העשבים
נעשה נגון
של הלב.