מילות השיר:
שואף כמו עבד ישאף ליד רבו
חסדך פרש עליו וקרע שטר חובו
לולי אמירתך שובו ואשובה
היה כרב חובל נכנע במצבו
משעול תשובתך תפתח לעבד קם
טרם להתפלל לך יערך ניבו
הה לי בעת רואי שיבה זרוקה בי
לבי בים חטאו ישחה במי עצבו
נשמת מיחליך תעיד עלי לבי
לא יעשה עול מאחרי שובו