מילות השיר:
האדרת והאמונה - לחי עולמים
הבינה והברכה - לחי עולמים
הגאוה והגדלה - לחי עולמים
הדעה והדבור - לחי עולמים
ההוד וההדר - לחי עולמים
הועד והותיקות - לחי עולמים
הזך והזהר - לחי עולמים
החיל והחסן - לחי עולמים
הטכס והטהר - לחי עולמים
היחוד והיראה - לחי עולמים
הכתר והכבוד - לחי עולמים
הלקח והלבוב - לחי עולמים
המלוכה והממשלה - לחי עולמים
הנוי והנצח - לחי עולמים
השגוי והשגב - לחי עולמים
העז והענוה - לחי עולמים
הפדות והפאר - לחי עולמים
הצבי והצדק - לחי עולמים
הקריאה והקדשה - לחי עולמים
הרון והרוממות - לחי עולמים
השיר והשבח - לחי עולמים
התהלה והתפארת - לחי עולמים

- - -
ללא ניקוד:
האדרת והאמונה - לחי עולמים
הבינה והברכה - לחי עולמים
הגאוה והגדלה - לחי עולמים
הדעה והדבור - לחי עולמים
ההוד וההדר - לחי עולמים
הועד והותיקות - לחי עולמים
הזך והזהר - לחי עולמים
החיל והחסן - לחי עולמים
הטכס והטהר - לחי עולמים
היחוד והיראה - לחי עולמים
הכתר והכבוד - לחי עולמים
הלקח והלבוב - לחי עולמים
המלוכה והממשלה - לחי עולמים
הנוי והנצח - לחי עולמים
השגוי והשגב - לחי עולמים
העז והענוה - לחי עולמים
הפדות והפאר - לחי עולמים
הצבי והצדק - לחי עולמים
הקריאה והקדשה - לחי עולמים
הרון והרוממות - לחי עולמים
השיר והשבח - לחי עולמים
התהלה והתפארת - לחי עולמים