מילות השיר:
אגדלך אלהי כל נשמה
ואודך ברב פחד ואימה

בעמדי תוך קהלך צור לרומם
לך אכרע ואכף ראש וקומה

רקיעי רום הלא נטה במבטא
והארץ יסדה על בלימה

היוכל איש חקור את סוד יצרו
ומי הוא זה בכל קדמה וימה

מרומם הוא עלי כל פה ולשון
אשר הפליא ועשה כל בחכמה

ויתגדל בגוי קדוש ועליון
ויתקדש שמיה רבא בעלמא

- - -
ללא ניקוד:
אגדלך אלהי כל נשמה
ואודך ברב פחד ואימה

בעמדי תוך קהלך צור לרומם
לך אכרע ואכף ראש וקומה

רקיעי רום הלא נטה במבטא
והארץ יסדה על בלימה

היוכל איש חקור את סוד יצרו
ומי הוא זה בכל קדמה וימה

מרומם הוא עלי כל פה ולשון
אשר הפליא ועשה כל בחכמה

ויתגדל בגוי קדוש ועליון
ויתקדש שמיה רבא בעלמא