מילות השיר:
עשה עמנו אות לטובה ויראו שונאינו ויבושו
כי אתה ה' עזרתנו ונחמתנו
כי לך ה' הוחלנו אתה תענה ה' אלוקינו