מילות השיר:
אותי עזבו ותורתי שמרו
שהמאור שבה מחזירו למוטב
בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין
אם אתם עוסקים בתורה אין אתם נמסרין בידו