מילות השיר:
ברכת אביך גברו על ברכת הורי עד תאות גבעות עולם
תהיינה לראש יוסף ולקדקוד נזיר אחיו ואהבך וברכך והרבך