מילות השיר:
תפילה לעני כי יעטוף
ולפני ה' ישפוך שיחו
ה' שמעה תפילתי ושוועתי אליך תבוא
אל תסתר פניך ממני
ביום אקרא מהר ענני
פיזמון:
ה' שמעה תפילתי...
אל תסתר..