מילות השיר:
אנא עבדא, דקודשא בריך הוא, דסגידנא קמיה,
ומקמי, דיקר אורייתא