מילות השיר:
הוה עז כנמר וקל כנשר
רץ כצבי וגיבור כארי
לעשות רצון אביך שבשמיים
הוא היה אומר
עז פנים לגהנום בוש פנים לגן עדן
אייה אייה אייה אהההה

יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו
ואלוקי אבותינו
שתבנה בית המקדש במהרה בימינו
ותזכינו לעבדך
בלבב שלם
בלבב שלם
בלבב שלם...