מילות השיר:
מארבע הרוחות הבאנו זר ברכות
באנו יחד לארץ האבות
יש פה מדבר וים
ותכלת עד עולם
יש פה בית בית לכולם

לעד פה נישאר
די לנו והותר
רק נדע לתת ולוותר
בארץ של פרחים
אנחנו מוכרחים
לשלב ידיים כמו אחים

אין לנו שום ברירה
זו ארץ הבחירה
אחריה בטוב וגם ברע
יש לנו עיר שלם
ועוד הלב פועם
ארץ אהובה

יש פה קדושת עולם
ואהבת חינם
יש פה יש פה רגש לאדם
יש פה שדות פורחים
שירה של מלאכים
יש פה שער ולבבות פתוחים

יש גם שבעה מינים
ולמנורה קנים
דגל כחול לבן עד לעננים
ישן וגם חדש
הלב נפתח נרגש
יש עוד אבן אבן למקדש

אין לנו שום ברירה