מילות השיר:
אם אבקש לקטוף את פרח התקווה
כיצד אותו אמצא ואדמתי טרושה
אם אבקש אותו לטמון בתוך גופי
במה אותו אשקה וישבו נחלי ליבי

לכן לך אקרא לכן אותך אמצא
ודאי קולי תשמע
אתה לי קרן אור ביום גשום ללא חמה
אתה, אתה לי נחמה
לכן לך אקרא לכן אותך אמצא
ודאי קולי תשמע
אתה לי כמו נהר שזורם בלב מדבר
אתה לי המחר

אם אבקש לקטוף את פרח התקווה
כיצד אושיט ידי ממסע והיא עייפה
אם אבקש לגעת בעולם אחר
היכן אותו אמצא היכן הוא מסתתר

לכן לך אקרא לכן אותך אמצא...