מילות השיר:
Shalom rav al Yisroel Amcha tasim l›olam, ki ato hu melech adon l›kol hashalom. V›tov b›einecha l›varech es Amcha Yisroel b›cho eis uvchol shaa bishlomecha.
(Place abundant peace upon Your people Israel forever, because you are King, master of all peace.
May it be good in Your eyes to bless Your nation Israel in every time and every moment with Your peace.)
Oseh Shalom bimromav, hu yaaseh shalom alenu v›al kol Yisroel. x2
(Maker of peace in his loftyness, may he make peace for us and all of Israel)
Shalom rav al Yisroel Amcha tasim l›olam, ki ato hu melech adon l›kol hashalom. V›tov b›einecha l›varech es Amcha Yisroel b›cho eis uvchol shaa bishlomecha.
Oseh Shalom bimromav, hu yaaseh shalom alenu v›al kol Yisroel x2
(Rap)
I›ve seen, I›ve seen, I›ve seen peace in my days now.
I›ve seen, I›ve seen, I›ve seen this fade away now.
I›ve seen, I›ve seen, I›ve seen it terrorize now.
I›ve seen, I›ve seen, I›ve seen it with my eyes now.
Oseh Shalom bimromav, hu yaaseh shalom alenu v›al kol Yisroel x2