מילות השיר:
ומפני חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתינו ואין אנחנו יכולים לעשות חובותינו בבית בחירתך בבית הגדול והקדוש שנקרא שמך עליו.