מילות השיר:
אשת חיל מי ימצא
ורחוק מפנינים מכרה
בטח בה לב בעלה
ושלל לא יחסר
גמלתהו טוב ולא רע
כל ימי חייה.