מילות השיר:
על התורה ועל העבודה... ועל יום השבת הזה שנתת לנו ה' אלוקינו... על הכל ה' אלוקינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך יתברך שמך בפי כל חי...