מילות השיר:
אלוהי האר לי פניך
אלוהי שמע אנְחַתי
באתי אליך
שבתי עָדיךָּ
אלוהי, שמע תחינתי

אלוהי כל כולי לפניך
כל חיי כל שבלבבי
התחנני התענני
אלוהי, ענה לי אבי

כל חיי עוברים לעיניך
כל ימיי צל מעשיי
מה שעשיתי ולא עשיתי
אלוהיי, זה כל כוחי
גם אם צחקתי גם אם רחקתי
ניצוצך בתוך תוכי

אלוהי האר לי פניך
אלוהי שמע תפילתי
באתי אליך אל חסדיך
אלוהי שא מנחתיאלוהיי אתה השומע
כל גרגר בעולמך
התעלני מבור משכני
אלוהיי, ענה לי אבי

כל חיי עוברים לעיניך
כל ימיי צל מעשיי
מה שעשיתי ולא עשיתי
אלוהיי, זה כל כוחי
כל חיי עוברים לעיניך
כל ימיי צל מעשיי
גם אם צחקתי גם אם רחקתי
ניצוצך בתוך תוכי