מילות השיר:
הנשמות כל-כך גבוהות
כבר מבקשות לגעת
הלב מבין הגוף מרגיש
סוף-סוף קיבלנו דעת

האנשים סביב
כולם כל-כך רוצים
כולם עפים גבוה
סוף-סוף ירדנו לַמצולות
פה אי-אפשר לטבוע

הנשימות כבר מתחברות
רוקדות הכל פתוח
מתוך כאב שמחת הלב
עולָה אל מול הרוח

האנשים סביב
כולם כל-כך רוצים
כולם עפים גבוה
סוף-סוף ירדנו לַמצולות
פה אי-אפשר לטבוע

האנשים סביב
כולם כל-כך שמחים
מתפללים גבוה
סוף-סוף ירדנו למצולות
פה אי-אפשר לטבוע

הנשמות מתגלגלות
כבר מבקשות לַנוח
למצוא פינה, מקום שקט
לְהתחבר לַרוח

האנשים סביב
כולם כל-כך שמחים
מתפללים גבוה
סוף סוף ירדנו למצולות
פה אי אפשר לטבוע

האנשים סביב
כולם כל-כך רוצים
כולם עפים גבוה