מילות השיר:
שמע קולנו וקבל תפילתנו
בריתך זכור ואל תשכחנו
ברך את לחמנו ואת מימנו
גלה כבוד מלכותך עלינו


זכרנו בזיכרון טוב מלפניך
מלא משאלות ליבנו לטובה לעבודתך
צוה איתנו ברכותיך
צוה לנו – ישועותיך


אבינו שעה את שועתינו
תן שלום ביננו
תן שלוה בארמונותינו
תן שלום בארץ


אלוהינו שבשמיים
אלוהינו שבשמיים
למענך עשה
אם לא למעננו