מילות השיר:
זה אני שקורא מתוך הלב אני בוכה עכשיו
מרגיש כמו ילד קט הן איתך איני לבד את כל מה שקורה
אומר לך כמו בן לאב
מכאן רק עוד מעט תפילותי עולות ומתקבלות מיד

לא אינני לבדי הכותל לידי

הן עוד נשיר לך
עם שחר ננגן לך
נבנה את החורבן
ושיר חדש
עוד נשיר לך
עם שחר ננגן לך
יהיה השיר קורבן
בבית מקדש

כבר אלפי שנים חולמים עליך בכל העולם רוצים
להתקרב לחבק את אבן החמה לא מתיאשים בכל
הכח נלחמים כולם
עליך על הלב בתפילות נבקע
וודאי את החומה

לא אינני לבדי הכותל לידי

הן עוד נשיר לך...

על נהרות שם ישבנו זכרנו אותך
על נהרות שם בכינו ליבנו איתך

הן עוד נשיר לך...