מילות השיר:
מי יתן וימי שלווה ירדו מעלינו,
מי יתן ברכה תנווה על העולם,
אהבה מי ישמר למעננו?
אמונה מי יחזק בלב אדם?

מי יתן ותתגשמנה תפילותינו,
מי יתן מזור ללב ולנשמה,
ומשדות הקמח יעלה לחמנו,
נחלינו שוב יבקעו בשממה.

מי יתן, מי יתן
רחמי שמיים חסד וגם חן,
מי יתן, מי יתן
ונאמר שהחיינו אמן.

מי יתן גשמי ברכה ירדו עלינו,
מי יתן שלווה תנווה על העולם,
אהבה מי ישמר למעננו?
אמונה מי יחזק בלב אדם?

מי יתן ותתגשמנה תפילותינו,
מי יתן מזור ללב ולנשמה,
ומשדות הקמח יעלה לחמנו,
נחלינו שוב יבקיעו בשממה.

מי יתן, מי יתן...