מילות השיר:
לא יהרסו אותנו, לא יפגעו בנו
לא יפגעו במנהיג הדור
אתם שם, אחינו, חיזרו כבר בתשובה
בואו אחינו, אנחנו אחים!

הם מקנאים בנו, הם מקנאים בנו הם מקנאים בש״ס
לא ניתן. לא ניתן. לא ניתן להרוס את ש״ס

לא יהרסו אותנו, לא ינצחו אותנו
לא יהרסו את ש״ס

לא ניתן. לא ניתן. לא ניתן להרוס את ש״ס

אחת, שתיים, שלוש, ארבע,
חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר,
אחת עשרה, שתים עשרה,
שלוש עשרה, ארבע עשרה,
חמש עשרה, שש עשרה, שבע עשרה!

לא יהרסו אותנו, לא ינצחו אותנו
לא יפגעו בתלמוד תורה

הם מקנאים בנו, לא ינצחו אותנו
הם מקנאים בש״ס

הם מקנאים בנו, הם מקנאים בנו
לא ינצחו את ש״ס

הם מקנאים בנו, הם מקנאים בנו
הם מקנאים בש״ס

לא ניתן, לא ניתן, לא ניתן הרב עובדיה!

הם מקנאים בנו, לא ינצחו אותנו
לא ינצחו את הבורא!