מילות השיר:
יה שמע אביוניך
המחלים פניך
אבינו לבניך
אל תעלם אזנך

יה עם ממעמקים
יקראו מרוב מצוקים
אל נא תשיבם רקים
היום מלפניך

הוותם ועונם
מחה ורבי זדונם
ואם לא תעשה למענם
עשה צורי למענך

ומחה היום חובם
ורצה כמו שי ניבם
ולך תכין לבם
וגם תקשיב אזנך

דמעת פניהם תשעה
ותאסוף עדר תועה
ותקים לך רועה
ופקוד בטוב צאנך

הולכי בדרך נכחה
תבשרם היום סליחה
ובתפלת השחר
המציאם חנך