מילות השיר:
קול רינה וישועה באוהלי צדיקים
ושער השם צדיקים יבואו בו
פיתחו לי שערי צדק אבוא בם אודה י-ה.