מילות השיר:
אם אשכחך ירושלים
תשכח ימיני
תדבק לשוני לחכי אם לא אזכרכי
אם לא אעלה את ירושלים
על ראש שמחתי

אם אשכחך ירושלים...

אם אשכחך ירושלים
תשכח ימיני
תדבק לשוני לחכי אם לא אזכרכי
אם לא אעלה את ירושלים
על ראש שמחתי

היה עת לפרוץ עכשיו הגיע עת לבנות
בתום אלפיים שנה
העת לבכות הפך לעת לשחוק
השנה הזות
בירושלים הבנויה

עם ישראל צועק כאיש אחד בלב אחד

אם אשכחך ירושלים
תשכח ימיני
תדבק לשוני לחכי אם לא אזכרכי
אם לא אעלה את ירושלים
על ראש שמחתי