מילות השיר:
על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו בזכרנו את ציון
על ערבים בתוכה תלינו כינורותינו
כי שם שאלונו שובינו דברי שיר
ותוללנו שמחה שירו לנו משיר ציון
איך נשיר את שיר ה' על אדמת נכר
אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני
תדבק לשוני לחיכי אם לא אזכרכי
אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי
זכור ה' לבני אדום את יום ירושלים
האומרים ערו ערו עד היסוד בה
בת בבל השדודה אשרי שישלם לך את גמולך שגמלת לנו
אשרי שיאחז וניפץ את עולליך אל הסלע.