מילות השיר:
מזמור לתודה הריעו לה' כל הארץ:
עבדו את ה' בשמחה באו לפניו ברננה:
דעו כי ה' הוא אלהים הוא עשנו ולו אנחנו עמו וצאן מרעיתו:
באו שעריו בתודה חצרתיו בתהלה הודו לו ברכו שמו:
כי טוב ה' לעולם חסדו ועד דר ודר אמונתו: