מילות השיר:
הסתר תסתר פניך
צמאה נפשי אליך
החזר שכינתך לציון
עשה למען אהוביך
פן יפתה לבבם
זה קרה כבר בעבר
אתה יודע, תרו אחרי עיניהם ולבם
שפכו את דמם
אל-יתן למוט רגלך
שמע תחינתי קורעת אליך

זכה את עמי
זכה את עמי
זכה את עמי

עיוורון קשה מכה בעיניים
צפים עם הראש מעל המים
אל יתן למוט רגלך
גאל את עמי
גלה את פניך

זכה את עמי
במאור פניך
זכה את עמי
ציון מתפוררת אל מול עיניך