מילות השיר:
למנצח על שושנים לבני קורח משכיל שיר ידידות.
רחש ליבי דבר טוב אומר אני מעשי למלך לשוני עט סופר מהיר.
יפיפית מבני אדם הוצק חן בשיפתותיך על כן ברכך אלוקים לעולם.
חגור חרבך אל ירך גבור הודך והדרך.
והדרך צלח רכב על דבר אמת וענווה צדק ותורך נוראות ימיניך.
חיצך שנונים עמים תחתיך יפלו בלב אויבי המלך.
כסאך אלוקים עולם ועד שבט מישור שבט מלכותך.
אהבת צדק ותשנא רשע על כן משחך אלוקים אלוקיך שמן ששון מחברך...
כל כבודה בת מלך פנימה ממשבצות זהב לבושה.