מילות השיר:
דני תראה, ילד נחמד,
לא טוב היות אדם לבד
אז תראה, ילד חביב,
הנה בא אביב, הנה כבר בא אביב.

דני שלי, אל תעצב,
לא טוב היות אדם יושב
אז תקום, אל תהסס
הנה בא הקץ, הנה קרה לך נס.

דני יקר, טפס על ההר, על ההר,
השאר יקרה מאליו
רק תהיה מאושר עכשיו, עכשיו,
אז דני תראה, ילד נחמד.

דני תראה, ילד אהוב,
לא טוב היות אדם כאוב
אז תצחק, זה כמו במשחק,
דני, הגבול הוא דק,

אז דני יקר, טפס על ההר...

דני תראה, ילד נחמד,
לא טוב היות אדם לבד
אז תראה ילד נחמד...