מילות השיר:
איזה להיט גדול אתה תהיה כוכב
אבל תדע שכוכבים נופלים בלילה בלילה
כל לילה אתה נזרק מלמעלה
כל איש ואישה על ספסל
עליך יצביעו כשתיפול.

איזה גאון גדול, אתה תהיה כאן אגדה
אבל האגדות מתנפצות בבוקר בבוקר
כל בוקר שברי אותיות בגני, העצוב
ואיתו גם אני עליך נצביע
הנה איש דמיוני.

זה לא האור הגנוז, זאת רק טלוויזיה
והבחור על המסך זה אתה, רק קצת אחר
זה לא הילד השבור זה רק חוג של דרמה
והבחור עם המקל הוא לא באמת עיוור
אז מה השעה, אתה מאחר.

איזה תמים חדש, אתה כמו בגד לבן
אבל כל הכתמים נתפסים בלובן בלובן
הגוונים ממך עוד יזהירו החולה והמשוגע
עליך יצביעו, בראי.

זה לא האור הגנוז...