מילות השיר:
אלוקיי
אל חיי
עד מתי, עד מתי
מת וחי כל נשימה שבחיי
אלוקיי
הסוף הוא רק ההתחלה
של כל תפילה ומחילה
גם אם כבדה ואם קלה
בסוף, זה רק הסוף הזה.

אלוקיי
דף חלק ונקי ראו עיני
אז יצרת והנחת לפני
אלוקיי
היה שם את הדיו הזה
ציירתי איך אצא מזה
ומה זה הציור הזה
זה לא דומה לי, לא אני.

יש לי את הדרך
יש ריח, יש טעם
יש לי את הדרך
בורח עוד פעם
יש ים אבק, יש מאבק
שלם.

אלוקיי
לך דומיה תהילה
אך בכל זאת, ברשותך אוסיף מילה
אלוקיי
מהחיים אני המום,
אז עד מתי שמי בעילום
מבין ולא יודע כלום,
רואה רק את הסוף הזה.

יש לי את הדרך...