מילות השיר:
תהום אל תהום קורא
לכל צינורך.
כל משבריך וגליך
עליי עברו

לך אמר ליבי
בקשו פניי
את פניך השם אבקש
אל תסתר פניך ממני
אל תט באף עבדך
עזרתי היית
אל תיטשני ואל תעזבני
אלוהי ישעי