מילות השיר:
ידידי, רועי, מקימי
ממרמס אנשי לצון
הגידה לי עתה על מי
נטשת מעט הצאן

שוב לאסוף נידחיך
כי הם זרע אהוביך
וראה את שלום אחיך
וגם את שלום הצאן