מילות השיר:
אני שניים פה אני ואני
אני שניים פה צלי ואני
אני שניים פה אני וההד שעונה אחריי
מההר שמולי
אני שינים פה
אלי ואני

אני שניים פה לבי ואני
אני שניים פה גופי נשמתי
אני שניים פה אני וההד שעונה אחריי
מההר שמולי
אנו שניים פה אלי ואני

ומה אלי אומר לי מפה
מבין שני פסגות הרים
הבט אל הנחל שזרם פה לפני הרבה שנים
עכשיו תתחיל אתה לזרום
תתחיל אתה לזרום
על אף הסלעים
שוחק אבנים משקה עולמים

אני שניים פה רגעי ונצחי
אני שנייןם פה יצרי ויוצרי
אני שניים פה הילד עודנו משחק בתוכי
שערה לבנה שצמחה בזקני
כי הכל פה זמני...
אנו שניים פה
אלי ואני

ומה אלי אומר לי מבין שתי פסגות הרים
הבט אל הנחל שזרם פה לפני הרבה שנים
עכשיו תתחיל אתה לזרום
תתחיל אתה לזרום
ופתאום אני עף מעל התהום

כי אני שלום וכי אדבר
אני מלחמה אולי אוותר
מנסה להרגע כל הזמן ממהר
לרגע נרדם פתאום מתעורר
כי אני משוכנע ופתאום מתערער
וכולי אמונה הספק מתעורר
ואני משתכר מההויה כי הכל אחד
בסוף מתברר ואתה אחד ואין אחר
אני שניים פה אני שניים פה
אנו שניים פה אלי ואני