מילות השיר:
הללו-קה,
הללו-אל בקדשו; הללוהו, ברקיע עזו.
הללוהו בגבורתיו; הללוהו, כרב גדלו.
הללוהו, בתקע שופר; הללוהו, בנבל וכנור.
הללוהו, בתף ומחול; הללוהו, במנים ועגב.
הללוהו בצלצלי-שמע; הללוהו, בצלצלי תרועה.
כל הנשמה, תהלל קה הללו-קה.