מילות השיר:
לדוד ה' אורי וישעי ממי אירא
ה' מעוז חיי ממי אפחד
בקרוב עלי מרעים לאכול את בשרי
צריי ואוייביי לי
המה כשלו ונפלו
אם תחנה עליי מחנה לא אירא ליבי
אם תקום עלי מלחמה בזאת אני בוטח
אחת שאלתי מאת ה'
אותה אבקש
שבתי בבית ה' כל ימי חיי
לחזות בנועם ה'
ולבקר בהיכלו
כי יצפנני בסכה
ביום רעה יסתירני
בסתר אוהלו
בצור ירוממני
ועתה ירום ראשי על אוייבי סביבותיי
ואזבחה באוהלו זבחי תרועה
אשירה ואזמרה לה'
שמע ה' קולי אקרא וחונני וענני
לך אמר ליבי בקשו פניי
את פניך ה' אבקש
אל תסתר פניך ממני
אל תט באף עבדיך
עזרתי היית אל תטשני ואל תעזבני אלוקיי ישעי
כי אבי ואימי עזבוני
וה' יאספני
הוריני ה' דרכך ונחני באורח מישור למען שורריי
אל תתנני בנפש צריי כי קמו בי עדיי שקר וייפח חמס לולא האמנתי לראות בטוב ה' בארץ חיים
קווה אל ה' חזק ויאמץ ליבך וקווה אל ה'.