מילות השיר:
אין אנחנו יהודים של כאן ועכשיו,
אנחנו בני ישראל של הנצח.
אנחנו יהודים,
ילדים של ה'
שהיה לעולם ויהיה לעולם,
ומכאן, מתוך האמונה הפשוטה,
היציבה הזאת,
ייתן לנו אבינו שבשמיים ובארץ
את הכוחות והאומץ להמשיך לתקן מתוך שמחה.

שיר המעלות לדוד
שמחתי באומרים לי בית ה' נלך
עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים
ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו
ששם עלו שבטים שבטי קה
עדות לישראל
להודות לשם ה'
כי שמה ישבו כסאות למשפט
כסאות לבית דוד
שאלו שלום ירושלים ישליו אוהבייך
יהי שלום בחילך שלווה בארמנותייך
למען אחיי ורעיי אדברנה נא שלום בך
למען בית ה' אלוקינו אבקשה טוב לך