מילות השיר:
ה' זכרנו יברך,
יברך את בית ישראל,
יברך את בית אהרן.
יברך יראי ה' הקטנים עם הגדלים.
יסף ה' עליכם, עליכם ועל בניכם.
ברוכים אתם לה'.
עושה שמים וארץ.