מילות השיר:
חכמה את כה מושלמת ואין בך כל טעם מר, ואת עליי שומרת אם אני איתך נשאר, אבקש אותך בכל מקום ולי תשכימי גם לפני אור היום, מתוקה את ואוהבת וכל ברכייך שלום.
אם צמא אני, זה לא למים. צמא להיות קרוב אלייך, שתראי לי את כל דרכייך ותגלי לי את סודותייך. ליופייך לא יהיו שווה שום ערך כי אותך יצר המלך, חכמה ומושלמת, את תורתי, את כה נהדרת.
טהורה מאירת עיניים, משגיחה על כל צעדיי, ומראה לי שמחה כשאלייך אני בא, לכל מקום שאליו אלך אותך אזכיר ואכבד רצונך, ירבו מעשייך, נפלאות הן דרכייך.
אם צמא אני, זה לא למים. צמא להיות קרוב אלייך, שתראי לי את כל דרכייך ותגלי לי את סודותייך. ליופייך לא יהיו שווה שום ערך כי אותך יצר המלך, חכמה ומושלמת, את תורתי, את כה נהדרת.
אם צמא אני, זה לא למים. צמא להיות קרוב אלייך, שתראי לי את כל דרכייך ותגלי לי את סודותייך. ליופייך לא יהיו שווה שום ערך כי אותך יצר המלך, חכמה, נאמנה, את תורתי ואור הדרך, את תורתי ואור הדרך.