מילות השיר:
עברי אנוכי, ואת ה' אלוקי השמים אני ירא.