מילות השיר:
קחו מזמרת הארץ בכליכם
דע, כי יעקב אבינו, כששלח את בניו עשרת השבטים ליוסף, שלח עמהם - ניגון של ארץ ישראל... להשמיעו ליוסף ברחבי ארץ מצרים, מתוך ציפיה כי אם ישמענו יוסף אחיהם, הנחבא אי שם, ימשך אחריו הביתה...