מילות השיר:
מודה אני לפניך, מלך חי וקים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך.
ראשית חכמה יראת ה', שכל טוב לכל עושיהם תהלתו עומדת לעד.
יתגבר כארי לעמוד בבקר לעבודת בוראו.