מילות השיר:
מצווה עושה מצווה
תזכה למצוות, שלוחי מצווה אינם ניזוקים שומרי מצווה לא ידע דבר רע.
תזכה למצוות.
מצווה גוררת מצווה.

אוהל הרשב"י, בית התבשיל, דרכי נועם, האגודה למלחמה בסרטן, הצלה, התמר, הקו המאחד, ועד הארצי להצלת משפחות במצוקה, ועד הרבנים לענייני צדקה, זק"א, זה לזה, זכרון מנחם, חסדי נעמי, חסדי ישרים, חסד לאברהם, יד לאחים, יד עזרה, יד חדווה, יד שרה, יד אליעזר, לב מלכה, לב לאחים, לב שומע, מאיר פנים, סולם, עזר מציון, עזרה למרפא, ערכים, עלה, צוהר, קופת העיר, קו לחיים, רפואה וחיים, רפואה וישועה, שופר, ועד הצלות, כולם, משמרת הצניעות.