מילות השיר:
ירעם הים ומלואו תבל ויושבי בה נהרות ימחאו כףיחד הרים ירננו לפני ה' כי בה לשפוט הארץ ישפוט תבל בצדק ועמים במישרים