מילות השיר:
ראיתי עקבות בחול
שמובילות אליך.
ובאופק את השמש
קדה לפניך
ושמעתי איך הים
מתפלל אליך
ולא הכרתי אותך

פזמון:
ואתה אספת אותי אל ביתך
ולימדת אותי את שמך
שאקרא...
ואתה אספת אותי אל ביתך
ולחשת לי את שמך
אמונה...

שמעתי את חיות הבר
נוהמות אליך
ואיך הן מבקשות
רחמים מלפניך
ראיתי איך אתה לכל
פותח את ידיך
ולא הכרתי אותך

פזמון...

חשבתי כל חיי שאני לפניך
אך בעצם לא ידעתי שאני בידיך
וכשאותך הכעסתי, סלחת כדבריך