מילות השיר:
ענינו בעת רצון,
ענינו בעת צרה,
העונה בעת רחמים ענינו,
ענינו רחום וחנון ענינו.