מילות השיר:
אומר לצפון תני, ולתימן אל תכלאי,
הביאי בני מרחוק ובנותי מקצה הארץ