מילות השיר:
משכיל לדוד בהיותו במערה תפילה
קולי אל ה' אזעק קולי אל ה' אתחנן
אשפוך לפניו שיחי צרתי לפניו אגיד